Do začátku léta ještě nějaký čas zbývá, ale již nyní meteorologové varovně vztyčují prst. Už loni jsme si zažili úmorná vedra, avšak dle dlouhodobých prognóz má být letos ještě hůře…

Někteří lidé se v takovém počasí tetelí blahem, jiní trpí a sotva přežívají. Každopádně středoevropská příroda na více než čtyřicetistupňové teploty není zatím příliš zvyklá a přizpůsobená. Do našich krajů sice postupně pronikají teplomilné druhy, zejména rostliny a hmyz. Avšak původní druhy mají s vlnami veder nemalý problém.

Odolné vůči vedru i chladu
Když už druhý týden po sobě rtuť teploměru neklesne pod třicet stupňů, jinak zelené louky se proměňují ve vyprahlá místa, na kterých odevzdaně leží žlutohnědé zbytky trávy. Pasoucí se skot pak marně hledá, čím by nasytil jak bachor, tak i čepec a knihu.
Je pochopitelné, že zemědělci, byť by třeba i teplo měli rádi, z podobného stavu příliš nadšeni nejsou.