K prvnímu historicky doloženému vikinskému výpadu došlo v roce 793 u pobřeží severovýchodní Anglie. Tím započala dlouholetá tradice nájezdů nelítostných skandinávských mořeplavců na břehy vystrašené Evropy, která byla tou dobou ve stádiu velkých změn.

Pro nově se rozrůstající evropské státy představovali nepřátelé ze severu mimořádné nebezpečí, protože některé ještě nebyly zabezpečeny natolik, aby dokázaly vytrvale odolávat loupežným výpravám „mužů z Drakkarů“.
Ti svou aktivitou zanechali na evropském kontinentě trvalou stopu, patrnou dodnes.

Pirátstvím to začíná…
Prvotní nájezdy na Evropu měly čistě pirátský charakter. Vikingové se vylodili ze svých rychlých lodí, bleskově vyrabovali oblast, a jak rychle se objevili, tak také zmizeli. Postupem času však jejich troufalost narůstala a z překvapivých nájezdů přerostly jejich snahy v kolonizační války a boje proti celým říším.
Dánští…