Jean-Baptiste Lully se hřeje v přízni francouzského krále Ludvíka XIV. U dvora mu leccos projde. Opakované obvinění ze sodomie je však už na panovníka příliš. Ne, nenechá geniálního hudebního skladatele popravit. To by byla škoda. Pomstí se mu jinak. Nezúčastní se premiéry jeho nového díla. Lullyho králova nepřítomnost natolik vyvede z míry, že se na dirigování plně nesoustředí a v jednom okamžiku se velmi bolestivě udeří taktovkou do malíčku na noze. Rána se mu brzy zanítí. Velký barokní skladatel odmítá amputaci a umírá v ukrutných bolestech. O dalších kuriózních úmrtích slavných umělců se dočtete v nové HISTORY revue!