30. července uplyne přesně 600 let od chvíle, kdy došlo k první pražské defenestraci, při níž radikální stoupenci učení mistra Jana Husa vyházeli z oken Novoměstské radnice nepřátelsky naladěné konšely. Významné výročí české historie nám samozřejmě nemohlo uniknout. Na stránkách nové HISTORY revue se o celé události dozvíte mnohem víc.