EpochaV březnu letošního roku byl časopis EPOCHA mezinárodním programem hodnocení značek Superbrands oceněn titulem Czech Superbrands 2014. Již 20 let tato organizace vybírá nejlepší značky (ze všech registrovaných) v konkrétní zemi, které „v daném
odvětví získaly vynikající pověst“. Za poctu být mezi nejlepšími značkami v České republice velmi děkujeme!