Jedny z nejzajímavějších archeologických objevů, které se téměř denně rojí jako na běžícím pásu, jsou vždy ty pod hladinou moří. Jinak tomu není ani v posledních letech, protože oceány i nadále vydávají sugestivní svědectví o naší minulosti a kulturní historii. Vybrali jsme pro vás alespoň malý vzorek, co se na tomto „tekutém“ poli podařilo a hlavně našlo v období od roku 2014 do roku 2016.

 Hlubiny světových oceánů a moří jsou plné tajemství. Nacházejí se v nich ruiny měst polozapomenutých civilizací, mocných říší a království, vraky prastarých lodí, zachovalé kosterní zbytky i tajemné objekty neznámého původu. Tyto artefakty pomáhají vědcům rekonstruovat řetězy historických událostí a skládat mozaiky života našich předků. A je to skutečně rozlehlé pole působnosti, vždyť vodní příkrov pokrývá 71 procent rozlohy planety Země. Objevy jsou řazeny podle stáří od nejstaršího po nejnovější.