1. Původ Velikonoc

Velikonoce ve své podstatě navazují na pohanské svátky jara, které byly oslavou nového začátku po dlouhém tmavém a chladném ročním období a také projevem úcty k božstvům, které reprezentovaly například germánská bohyně jara Ostara, řecká bohyně plodnosti Demeter nebo římská bohyně úrody Ceres. Nový význam jim vtiskli Židé prostřednictvím svého svátku Pesach, který se stal oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Křesťané odvozují jejich význam z události, která se stala před dvěma tisíci lety. Tou byla smrt Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání. Ta také dala těmto svátkům jejich novodobý název Velikonoce, který je připomínkou tzv. Velké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých. Téma zmrtvýchvstání, konce a nového začátku je ostatně společné pro většinu mytologií.

  1. Výpočet data jarních svátků

Velikonoce nemají pevně stanovené datum, jde o…