1. „Srdce Paříže“ je nejnavštěvovanější památkou!

Katedrála Notre-Dame (česky Naše dáma), stojící na ostrově Île de la Cité, patří s Eiffelovkou a Louvrem mezi nejznámější pařížské monumenty. Tomu odpovídá i návštěvnost architektonického skvostu. Ročně sem zavítá okolo 10 milionů lidí! Jde tak o nejoblíbenější historickou památku města! Proč? Chrám Matky Boží patří k nejkrásnějším katedrálám světa. Jeho výstavba začíná roku 1163 na popud francouzského biskupa jménem Maurice de Sully (kolem 1115–1196) a trvá s přestávkami 185 let. Impozantní římskokatolický kostel s délkou 130 metrů, šířkou 50 metrů a výškou 35 metrů patří k chloubám středověkého stavitelství. U svatostánku se dvěma věžemi, zasvěceného matce Ježíše Krista – tedy Panně Marii, se dnes rádi scházejí milenci, přátelé, politici, turisté. Uvnitř „Srdce Paříže“, jak se někdy chrám nazývá, se však v minulosti utvářely i neklidné…