Tatíček osvoboditel, učitel národů, zachránce českého jazyka, český Archimedes, pokořitel Chetitů, autor státní hymny, krotitel blesků, otec psychoanalýzy, objevitel krevních skupin, kritik nacistů, otec národa, neporažený vojevůdce, nositel Nobelovy ceny či autor kultovní knihy…

To je jen malý výčet Čechů, kteří se do naší historie zapsali nesmazatelným písmem. EPOCHA vám přináší jejich přehled!

 

Z nouze udělá výkvět Evropy

Kdo: Karel IV.

Životní data: 1316–1378

Čím byl: český král

Přínos: české země díky němu získají silné a svrchované postavení v rámci Svaté říše římské

„Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky,“ popíše 17letý Karel IV. okamžiky, kdy se vrací zpátky do Čech. Z titulu markraběte moravského, který mu udělí jeho otec Jan Lucemburský (1296–1346), začne pracovat na…