Trasy pro milovníky záhad

Tajemný klášter Rosa Coeli

Areál zřícenin gotického kostela a kláštera v Dolních Kounicích 25 kilometrů jihozápadně od Brna, patří k nejzáhadnějším místům na našem území. V jeho prostorách prý citlivější jedinci silně pociťují pozitivní energii, doslova sálající ze zdí. Po pár minutách pobytu v těchto místech prý každému vylepší náladu a působí blahodárně na celý organismus. O to zajímavější jsou docela děsivé dějiny kláštera, které by se měly projevovat spíše negativně. Jeho mohutné gotické zdi zažily požáry, vojenské nájezdy i krvavé události. Podle kronik byl klášter založen v roce 1181. V polovině 14. století byla zahájena stavba velkolepého klášterního kostela, dokončeného počátkem 15. století. K němu byly přistavěny i ambity a křížová chodba. Za husitských válek byl klášter nejspíše vypálen a dlouho se nemohl z pohromy vzpamatovat. Byl sice obnoven, ale…