Kdo poprvé použil dalekohled k pozorování oblohy? Který brilantní vědec zemřel v chudobě a osamění? Komu vděčíme za to, že dnes můžeme používat GPS? Kdo vynalezl gramofonovou desku? Seznamte se společně se SVĚTEM NA DLANI s nejvýznamnějšími vědci lidské historie!

1. Archimedes (287–212 př. n. l.)

Kdo: Řecký matematik, fyzik, filozof, vynálezce a astronom

Čím se zapsal do historie: Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců klasického starověku, za největšího matematika své epochy a jednoho z největších matematiků vůbec. Vysvětlil princip páky, formuloval Archimedův zákon.

Jak ubránit rodné město

V rodném městě Syrakusy pracoval Archimedes jako stavitel válečných strojů ve službách krále Hieróna. Nezajímal se o praktické využití svých strojů ani o válku, jeho zájmem bylo jedině technické řešení. Když Syrakusy během 2. punské války oblehli Římané, válečné stroje vyrobené Archimedem