Je považován za jeden z největších Božích zázraků. Takzvaný obřad Svatého ohně se odehrává každé Velikonoce v jeruzalémském Chrámě Božího hrobu, na hoře Golgotě, kde měl být ukřižován Ježíš Kristus. Tisíce lidí jsou zde přítomny události, při níž prý Bůh zapaluje mramorovou desku, na které byl Kristus pohřben. Oheň přitom nepálí! Je něco takového možné?

Před jeruzalémským Chrámem Božího hrobu v Izraeli se tísní tisíce lidí. Je Veliká sobota, den před pravoslavným svátkem Pascha (pravoslavné Velikonoce), a věřící očekávají událost, jež je známa jako obřad Svatého ohně. Vtom z chrámové kaple, v níž se má údajně nacházet hrob Ježíše Krista, vychází pravoslavný patriarcha a vítězoslavně drží dvě hořící svíce. Napjatou atmosféru náhle protíná zvuk zvonů, věřící se radují a zapalují si od svatého ohně své vlastní svíce. Zázrak se konal i letos. I tentokrát se na desce Ježíšova hrobu údajně…