Během miliard let se lidé i zvířata přizpůsobovala prostředí, ve kterém žijí. A tak mají pomalá zvířata pevný krunýř nebo ostny, mláďata jsou zbarvená tak, aby byla co nejméně nápadná, a nejmenší živočichové mají skvělý sluch, aby včas odhalili nebezpečí. Některým zvířatům dala ale příroda do vínku opravdové superschopnosti, JUNIOR ti teď představí ty nejzajímavější z nich.

Text: Lucie Ecksteinová

Cesta kolem světa přes 5 generací

Jméno: monarcha stěhovavý

Takový orientační smysl by se nám také hodil! Tito krásní motýli každoročně migrují v obrovských mračnech z Kanady do Mexika, což je zhruba 3000 km. Přezimují uprostřed jehličnatých stromů, které hustě obalí a udržují mezi sebou tak teplo. Každý motýl ale žije jen pár týdnů, a tak se zpět do Kanady vrátí až pátá generace. Ostatní jen uletí svou část cesty, nakladou vajíčka a zemřou. Jak se dokáže motýl vrátit na stejné místo, často…