Voda je základním předpokladem života, ale přesto se této cennosti zdaleka nedostává všem obyvatelům naší planety. Nedostatek vody trápí přibližně 25 % světové populace a v souvislosti s globálním oteplováním se toto číslo bude zvyšovat. Co s tím?

S nárůstem teploty v některých lokalitách je spojena zvýšená spotřeba vody. Nejvíce vody je spotřebováno průmyslem a zemědělstvím. Na třetím místě jsou lidské potřeby.
Nedostatkem vody trpí zejména země Afriky, Asie, Jižní Ameriky, ale i indonéských či karibských ostrovů. Ideálním řešením by samozřejmě bylo zastavit nadměrnou produkci skleníkových plynů, a tak omezit dopady globálního oteplování. Jenže pokrok v trvale udržitelném rozvoji jde zatím pouze velice pomalu. Nezbývá tak než řešit konkrétní problémy – třeba právě nedostatek vody.

Jak se odsoluje voda?
Z celkové zásoby vody na zemi jsou pouze 2,5 % vody sladké. Zbytek tvoří oceány a…