Vojenská vozidla vyjíždějí z lodí, které právě přistály na francouzských plážích s kódovým označením Omaha a Utah. Vzdušný prostor nad nimi střeží lesknoucí se stříbrné ovály. Balony poletující nad invazními jednotkami plní důležitý úkol. Střežit zásobovací tepnu proti leteckým útokům.   

V den D, 6. června 1944 naskakuji do invazních plavidel mířících z Velké Británie k francouzským břehům jako jedni z prvních i vojáci 320. balonové brigády. Mezi ostatními vynikají na první pohled černou pletí. Sotva plavidla přirazí k plážím, hrnou se ven jako první, aby k nebi poslali stříbrné oválné balony. Mají životní poslání: Ochránit vzdušnou bezpečnost celé klíčové operace Overlord.