Stejně jako každý den se Říman Decius zastaví u pouličního stánku. Poručí si trochu dušené zeleniny. V maličkém nájemním bytě na okraji města nemá ani kuchyni, a tak je stejně jako další římská chudina z okolí odkázán na fastfood na rohu.

Římští boháči občerstvením „přes ulici“, které vzkvétá již ve starověku, okázale pohrdají. Nic to ale nemění na skutečnosti, že se tu občas inkognito zastaví a něco sezobnou. Samozřejmě tak, aby je neviděl nikdo ze známých…