Strategie nemají pouze generálové. Musejí je mít i zvířata. Zatímco lovená zvěř zdokonaluje metody, jak se vyhnout polapení, musejí predátoři, aby zajistili potravu pro sebe, svá mláďata, případně smečku, pracovat na technikách lovu. Čím sofistikovanější tím lepší.

 

Téměř dokonalý lovec

Druh: šídlo modré (Aeshna cyanea)
Čeleď: šídlovití (Aeshnidae)

Sedí na kameni u vody a číhá. Jakmile zaregistruje pohyb, vystartuje. Drobný hmyz se rychlostí nemůže se šídlem měřit. A proti velkým kusadlům nemá žádnou šanci. Šídlo jej v letu popadne a odnese zpět na své stanoviště, kde jej spořádá.
Vážky (Odonata) tvoří samostatný řád hmyzu. Právě v třídě hmyzu (Insecta) nalezneme ty „největší“ lovce. Jen to není kvůli drobným rozměrům jejich těl patrné.
Američtí vědci z Harvard University v Massachusetts zkoumali šídla a došli k zajímavému zjištění. Dokážou polapit až 95 % kořisti, kterou…