Přijel do Prahy na obvyklou audienci u krále Jana Lucemburského. Místo poct ale Jindřicha tentokrát čeká šok – je zatčen a uvězněn na hradě Týřově. Prsty v tom má králova manželka Eliška, která pána z Lipé nemůže vystát. Mimo jiné proto, že se spustil s tou „poběhlicí“ Rejčkou, i když je ženatý a má kupu dětí!

Je to k vzteku! Měl našlápnuto ke slušné kariéře, jenže teď se Václavovi II. (1271–1305) znelíbil. „Při slavnostním klání v roce 1303, pořádaném na počest říšských hostí, zabil braniborského velmože Heřmana z Barby,“ vysvětluje současný historik Jaroslav Čechura, proč musí Jindřich z Lipé (asi 1275–1329) opustit dvůr českého krále. Už o rok později ale ambiciózní šlechtic svůj prohřešek odčiní. Díky úspěšné obraně Kutné Hory, kterou napadlo vojsko římského krále Albrechta I. Habsburského (1255–1308), si vyslouží panovníkovu milost. Vrací se do společnosti předních dvořanů. Nestojí…