Ze stresu se stal strašák moderní doby, který je spojován s mnoha civilizačními chorobami. Díky stresu, spouštěči reakce „bojuj, nebo uteč“, člověk ale vůbec přežil do dnešních dní. Ovšem i dnes je v mnoha případech užitečný a jeho démonizace není na místě.

Stres je s lidským organismem spojen od samého počátku existence. Ale s pojmem stres se setkáváme prvně až roku 1939, kdy jej do odborné literatury zavedl maďarsko-kanadský psycholog Hans Selye (1907–1982). Převzal pojem z oblasti techniky, kde je tímto termínem popisována nadměrná zátěž či namáhání materiálu. Selye však slovo stres použil pro popis nespecifické reakce organismu v důsledku nadměrného zatížení.
Pokud je stres silný a působí dlouhodobě, může vést k vážným onemocněním. Statistiky ukazují, že zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění až o 50 % a z klinických výzkumů vyplývá, že až 75 % případů onkologických