Genetika se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů. Její počátky se nesly výhradně v duchu šlechtění a křížení rostlin, aby se později rozšířila na zkoumání všech organismů. Díky ní dnes můžeme vyhodnocovat funkce jednotlivých genů a lépe chápat jejich molekulární podstatu, což usnadňuje práci s dědičností, včetně genetického inženýrství.

Jakkoliv se to může zdát zvláštní, sahají počátky genetiky až do raného starověku, kdy si lidé začali všímat určitých znaků, které se přenášejí z rodičů na potomstvo. V té době však nikdo nedokázal vysvětlit, proč k něčemu takovému dochází.
Aby se lidstvo dozvědělo o genetice více, bylo nezbytné učinit z ní plnohodnotnou vědu, kterou se zabývaly ty nejpovolanější mozky světa.

 

  1. Prvenství patří Slezsku a Moravě

Kdo: Gregor Johann Mendel

Co: Základní zákony dědičnosti

Kdy: 1865

 

Zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti Gregor…