Jsme homo sapiens sapiens, lidé rozumní. Jsme vzdělaní, schopní, tvůrčí. Tvorové s tvůrčím, vulkanickým mozkem. Za miliony let vývoje jsme se nejen napřímili, ale také takřka zkrotili nebezpečné živly a stali se pány tvorstva i internetu…

„Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález,“ prohlašuje Albert Einstein (1879–1955). Nebýt jeho a dalších jemu podobných, nikdy bychom neopustili nehostinné jeskyně a plíseň neproměnili v antibiotika. Každé uplynulé století je kolébkou převratných objevů, které se tučným písmem vrývají do dějin a formují lidský druh. Pojďte se společně s EPOCHOU podívat na 50 epochálních událostí, které změnily svět.

 

Dobrý sluha, zlý pán

Co: objevení ohně

Kdy: před asi 700 000 lety

Než se naučí s nevyzpytatelným žhnoucím démonem zacházet, zahřívají se naši předci buď lovem…