„Neštěstí nikdy nechodí samo. A mě hned zasáhlo dvakrát v tom nejcitlivějším místě,“ sveřuje se Jana. „Dodnes jsem se nevzpamatovala,“ dodává.

Co se přihodilo? Po rozvodu našla hodného přítele, se kterým žila už bez svatby. Přítel však zemřel dřív, než sepsal závěť ve prospěch Jany. V den pohřbu jí však syn přítele řekl, že se má z bytu vystěhovat.