Adam Erdman Trčka z Lípy napjatě sleduje svého váhajícího švagra Albrechta z Valdštejna. „Asi hvězdy ještě neurčily ten správný okamžik,“ myslí si. Píše se rok 1631 a oni, byť jsou katolíky, se opatrně pouštějí do tajných jednání s protestanty. Trest za to oba nemine…

Na přelomu 16. a 17. století vymírá hned několik předních českých a moravských šlechtických rodů. Jednou z příčin může být genetické dědictví, způsobené omezenou sňatkovou politikou, kdy se ženichové a nevěsty vybírali z úzkého okruhu těch nejvlivnějších. A pak – doba je to mimořádně turbulentní. Za kterými významnými rody se tehdy po meči navždy zavřela voda?