Římský vojenský správce Pilát Pontský se obrací na židovský dav: „Co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volají: „Ukřižovat!“ Namítne jim: „Čeho se vlastně dopustil?“ Ale lidé ještě víc křičí: „Ukřižovat! Ukřižovat!“

Když Pilát vidí, že nic nepořídí a pozdvižení je čím dál větší, omyje si ruce a praví: „Já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc.“ O tom, jak je tato scéna z Matoušova evangelia hluboce vryta do obecného vědomí, svědčí známé úsloví „umýt si nad něčím ruce“. Ale bylo tomu tak? Historicky je to velmi nevěrohodné. Proč by měl chladnokrevný Pilát, který nechal tvrdě zmlátit dav bouřící v Jeruzalémě, kapitulovat před stejným davem v případě Ježíše? Navíc Židé nemají za římské nadvlády žádnou hrdelní soudní pravomoc. Jak známo, právo se rodí v bolestech a nikdy není černobílé. Už francouzský matematik a náboženský filozof Blaise Pascal (1623–1662…