„Na tomto ostrově Atlantida se rozkládala veliká a přenádherná říše,“ píše v úvodu svého proslulého dialogu starořecký filozof Platón. Je to právě on, od koho víme o existenci legendárního státu, který měl být kolébkou lidské civilizace a jejž před více než 11 000 lety údajně zničila obří přírodní katastrofa! Na jakém místě se však tato ztracená kultura nacházela?     

 Země se rozechvěje a vyprahlá půda začne nezadržitelně pukat. Lidé na rušných ulicích propadají panice a utíkají se schovat do okolních pyramid a chrámů. Ani jejich pevná konstrukce je nicméně neochrání před blížící se tragédií. V nočních hodinách se znenadání prudce zvedne hladina moře a během několika málo okamžiků pohřbí honosné město pod vodní hladinou! Takto si zřejmě většina z nás představuje zkázu bájné starověké civilizace, kterou Platón (427–347 př. n. l.) nazývá Atlantidou. Vzhledem k nedostatku přesvědčivých…