Usměvavý vůdce blahosklonně zdraví svůj lid z otevřeného vozu. Přináší svému národu po letech bídy a poroby novou éru modernity, prosperity a blahobytu. Dokonce i dnes se najdou lidé, kteří obdivují Adolfa Hitlera, protože vykonal pro Německo hodně užitečného. Postavil dálnice, vyvedl Německo z krize, miloval děti a vzdělal mládež. Jak je to s těmito mýty doopravdy?

1. mýtus

Dálnice v Německu se objevily na příkaz Hitlera

Stavba dálnic poskytla obživu nezaměstnaným, jejich otevřením se Německo vyšvihlo na špičku světového vývoje. Hitlerovy dálnice zůstávají mýtem nad mýty i více než 70 let po Führerově smrti a 82 let poté, co 19. května 1935 slavnostně otevřel první úsek „své“ dálnice mezi Frankfurtem nad Mohanem a Darmstadtem. Nacistická propaganda odvedla v tomto případě excelentní práci. Podařilo se jí pevně ukotvit obraz geniálního vůdce – modernizátora, který bohužel přežívá