Mezi jednu z největších záhad našich dějin patří právě existence této legendární ostrovní země. Bájný kontinent Atlantida prý před dávnými časy zmizel v moři a zůstaly po něm jen legendy o vyspělosti jeho obyvatel. Stále tak chybí odpověď na základní otázku – kde ležel? ENIGMA vám přináší sedm možných řešení…

Širokými ulicemi se procházejí lidé v barevných oblecích. Nad nimi se tyčí vysoké a bohatě zdobené domy, vystavěné z bílých, černých a červených kamenů. Rozlehlé hlavní město Atlantidy dokáže pojmout desetitisíce obyvatel. Pevninu jeho centra oddělují tři široké vodní kanály a uprostřed města se na pahorku tyčí největší div atlantského stavitelství – nádherný Poseidonův chrám. Nějak takto prý vypadá největší metropole Atlantidy. Podle řeckého filozofa Platona skončí sláva této vyspělé říše kolem roku 9600 př. n. l. kvůli zemětřesení. Existovala však vůbec, a kde se nacházela?