Kat se rozmáchne a mohutnou palicí udeří do kůlu. Dřevěný červ se přes konečník zavrtává do tělních útrob. Co rána, to další posun. Odsouzenec v nepředstavitelných mukách zoufale vábí smrt, aby dorazila co nejdřív. Ta si ale dává na čas. Možná přijde za pár hodin, možná za několik dní…

Člověk je od přírody kreativní. A co se potrestání druhých týče, dokáže vymyslet neskutečné věci. Historie lidstva je kronikou nelítostných odplat a brutálních poprav. Je čas vydat se s EPOCHOU na exkurzi po popravištích lemovanou agónií.

 

Žhavá podívaná pro masy

Poprava: upálení

Slavní takto popravení: Jan Hus, Johanka z Arku, Giordano Bruno

Mučivá smrt v plamenech je v obecných představách zakořeněná především jako žhavá tečka za děsivými kacířskými a čarodějnickými procesy. Upalování na hranici se ovšem středověkou Evropou šíří ještě před začátkem náboženských rozmíšek a honů na čarodějnice. Pořádně…