Zejména to platí o případech, kdy technologie používáme na denní bázi. Ty pak mohou měnit naše návyky a naši osobnost překvapivým způsobem. Nejedná se přitom pouze o změnu myšlení, ale tato negativa se již projevují i fyzicky.

sociální sítě omezují náš pohled na svět

Co: komnata ozvěn

Sociální média se mohou jevit jako účinný nástroj pro překlenutí rozdílů mezi odlišnými úhly pohledu. Ve skutečnosti však náš úhel pohledu naopak zužují. Například sofistikované algoritmy Facebooku mají tendenci uživateli nutit pouze ten obsah, o kterém na základě informací, které o nás posbíral, pouze to o čem se domnívá, že by nás mohlo zajímat.

Výsledkem tohoto přístupu je však omezené vidění reality. Uživatel sociálních sítí nevyhledává názory odlišné od těch svých a nenahlíží na svět z odlišných úhlů pohledu. Tuto propast přitom nedokáže překlenout ani komunikace s ostatními uživateli sociálních…