Ostatky desítek obětovaných dětí, kterým indiánští kněží při dávném rituálu vyjmuli z hrudi srdce, byly nedávno nalezeny v Peru. Proč byly děti obětovány v době, kdy kultura vzkvétala, vědci netuší. Očekávají ale, že na nalezišti odhalí ještě mnoho dalších koster. Hovoří se až o tisícovce lidských obětí! K čemu měly posloužit?

U pobřežního města Huanchaco na západě Peru již několik let probíhají archeologické vykopávky. Naleziště v okolí jsou neobyčejně bohatá archeologům nabízejí pestrý vhled do života kultur předkolumbovské éry. Vše je ale zastíněno morbidními nálezy ostatků dětí, které byly podle všeho v různých obdobích historie po stovkách obětovány. V říjnu loňského roku archeologové ohlásili odkrytí dalších 76 dětských koster. Nejnovější nález je podle dosavadních informací velice matoucí a odporuje všemu, co bylo o kultuře, která oblast kdysi obývala, vědcům dosud známo. Proč…