Několik přesunů, lehká obměna barev a pár květin či doplňků. Abychom zharmonizovali náš domov a přilákali do něj zdraví, lásku a hojnost, není třeba utrácet tisíce za nové vybavení. Stačí jiné uspořádání, ať může dovnitř proudit čerstvá pozitivní energie.

Feng shui učí, jak dosáhnout rovnováhy v prostředí, kde žijeme. Podle něj šťastný domov rovná se šťastný život. Tradiční čínské učení existuje tisíce let a fungování jeho principů je tak už důkladně ověřené a potvrzené. Dodržování pravidel, která není těžké si osvojit, pomáhá zlepšovat zdravotní stav, přilákat do života prosperitu a udržovat rovnováhu ve vztazích prostřednictvím správného uspořádání prostoru a využití barev.

Domov je zrcadlo duše
Aspoň podle starých čínských myslitelů, kteří principy feng shui sestavili. Důležitá je každá maličkost. Toto umění pracuje s energií chi, která je ve všem a všude. Učí, jak si ji v životě…