V legendě o králi Artušovi hraje meč Excalibur klíčovou roli. Podobně jako v případě jeho majitele ale úplně nevíme, zda existoval i ve skutečnosti. Mohl být Excalibur skutečnou zbraní s legendární mocí? A pokud ano, kde by případně mohl být ukrytý?

Legenda o králi Artušovi a jeho rytířích Kulatého stolu inspirovala stovky knih či filmů, přestože dodnes nevíme, zda se zakládá na pravdě. Podle britského folkloru je Artuš v 5. a 6. století králem Británie, a to poté, co dokáže poprvé sjednotit keltské kmeny a nastolit věk míru a prosperity. Jeho rytíři Kulatého stolu mají být proslulí válečníci, známí pro svou čest, odvahu a dobrodružné cesty za svatým grálem. Jenže údajně možná ani neexistovali!

Kde se vzal?

Meč Excalibur je jedním z největších symbolů artušovské legendy. Jeho příběh je vyprávěn v mnoha různých verzích. V té hlavní jej Artuš vytáhne z kamene, aby tak dokázal své právo na…