Při zasedání hlavního vojenského štábu stojí naproti prezidentu Trumanovi nastoupené mandelinky v lidské velikosti. Na hlavách mají vojenské přilby a na krovkách znak amerického dolaru. Nechybí ani tlustý boháč, atomovka, Hitlerův Mein Kampf, pohozená kniha o bakteriologické válce a mapa Československa uprostřed stolu. Komunisté moc dobře vědí, proč tyhle obrázky zaplavují naše města i obce. 

 Z poloprázdných výloh obchodů křičí žlutý nápis: „Buduj socialismus – posílíš mír!“ Všudypřítomné vyobrazení rudých hvězd či srpu a kladiva je nepřehlédnutelné, zrovna tak jako vylepené plakáty tlustých kapitalistů třesoucích měšci s penězi. Propaganda provází československý lid na každém kroku. Snaha komunistů získat veřejné mínění plně na svou stranu je přiměje i k poněkud absurdním akcím. Jednou z nich je kampaň z 50. let 20. století proti „americkému broukovi“.