Do rytmu afrických bubnů a chřestidel kráčí bosé procesí domorodců. Pod baldachýnem nesou truhlici, zabalenou do vzácné látky. Portugalskému misionáři spadne brada. Starozákonní Archa úmluvy, považovaná za ztracenou, je v Aksumu dodnes součástí náboženských slavností.

Kolik rytířů po ní během křížových výprav pátralo? A nakonec snad ukrývá biblickou relikvii prostý kostel na okraji severovýchodní Afriky! Pro etiopskou církev samozřejmost. Místní ortodoxní křesťané a Židé, zvaní Falašové, se považují za poddané šalamounské dynastie. Kolem roku 950 př. n. l. ji údajně zakládá nevlastní syn jeruzalémského vládce Menelik I., který také Archu úmluvy na cestě do Etiopie doprovázel. Truhla z akátového dřeva pod pozlaceným víkem se soškami dvou cherubínů ukrývá podle starozákonní legendy kamenné desky s Desaterem přikázání. Na hoře Sinaj je proroku Mojžíšovi předal Bůh…