„Já jim dám. Kacíři jsou to, a navíc i zrádci!“ rozčiluje se Albrecht Habsburský a s očima zapíchnutýma do podlahy přechází z jedné části komnaty na druhou. Hlavní adept na uvolněný český trůn umí být velkorysý a má smysl pro spravedlnost, ale zdejší kališníci u něj kolaborací s polským princem překročili únosnou mez. Za to někdo zaplatí…

S českým králem a římským císařem Zikmundem Lucemburským (1368–1437) to nevypadá dobře. Sice se po mnoha letech mohl konečně vrátit do Čech, ale i když se zdejšími kališnickými pány uzavřel v Jihlavě smírnou dohodu o společné existenci katolicismu a utrakvismu v zemi, mnozí mu stejně pořád spílají. Kromě toho už mu táhne na úctyhodných 70 let a podstatný problém vězí v tom, že nemá legitimního mužského dědice, kterému by předal vládu. Udělení svatováclavské koruny přesto nehodlá nechat na libovůli zemského sněmu. Jako svého nástupce proto jmenuje…