V pozdních nočních hodinách uvádějí sluhové na jičínském zámku k Albrechtovi z Valdštejna dva hosty v notně zaprášených cestovních oblecích. Jednají celou noc za zavřenými dveřmi jako spiklenci. V jednu chvíli se pán z Valdštejna rozesměje: „To by byl šelmovský kousek císaři.“ Nabízejí mu českou korunu za podlou zradu.

Nezradil by poprvé a on sám nakonec na zradu doplatí. Albrecht z Valdštejna (1583–1634) si s morálkou hlavu nedělá, ve víru třicetileté války (v letech 1618–1648) se síly přelévají a kabáty převlékají. A tak 15. května 1633 svým návštěvníkům, dvěma českým šlechticům, kývne na jejich nabídku. Přejde se svou armádou na stranu Švédů, osvobodí České království od Habsburků a za to má příslib, že se stane českým králem. Ješitného Valdštejna na tom láká, že by se mohl pomstít svému momentálnímu chlebodárci císaři Ferdinandu II. (1578–1637) za potupu, kterou mu před třemi lety…