Je léto a zrovna fouká severní vítr, který obvykle přináší obyvatelům Alexandrie příjemné ochlazení. Jenže tentokrát zvedá hořící plachty a lana a nese je na město. Nejprve vzplanou sklady a poté celý přístav. Oheň se šíří dál a za pár minut začíná ohrožovat i samotnou knihovnu…

Alexandrijská knihovna má pověst největší pokladnice znalostí starověku. Je domovem nejvzdělanějších antických učenců a získává statut první „univerzity“ světa. Její záhadný konec lze proto považovat za jednu z nejsmutnějších událostí v historii lidského vědění. Často se říká, že s jejím zánikem „dějiny přišly o svou paměť“. Ale kdo ji vlastně zničil? Jak byla velká a jaké bohatství ukrývala? A kam se podělo to, co z ní zůstalo?

Pozvánka pro váženého učitele
Alexandr Veliký (356–323 př. n. l.) se na severoafrickém pobřeží Středozemního moře příliš dlouho nezdrží. Když sem v roce 332 př. n. l. přijíždí, aby…