Kolona vozů míří temnou říjnovou nocí roku 1921 k Budapešti. Poslední habsburský císař Karel se ještě nevzdal myšlenky na návrat na trůn. Když to nevyšlo v Rakousku, zkouší to alespoň v Uhrách. Za volantem vozu, v němž právě cestuje, sedí László Almásy – muž, který se stal inspirací pro hlavní postavu románu Anglický pacient i stejnojmenného filmu, ověnčeného devíti Oscary.

Druhá světová válka se chýlí ke konci. Itálii obsazují spojenecká vojska. Kanadská zdravotní sestra Hana se v jednom polorozbořeném klášteře stará o anglicky hovořícího pacienta, jehož tělo je znetvořené popáleninami. Ještě než po velké dávce morfia vydechne naposledy, smí Hana nahlédnout do jeho života. Jde o příběh plný vášně, velké lásky i zrady. Na sklonku 30. let působil „anglický pacient“ – hrabě Almásy – jako člen britské Královské geografické společnosti v Egyptě a pomáhal zmapovat Saharu. Jeho víceméně…