„Se sestrou jsme bývaly už od dětství velké rivalky. Bohužel dětské pošťuchování nakonec přerostlo v celoživotní problém,“ vypráví Kamila svůl příběh.

Obě se zamilovaly do jednoho muže, a to byl důvod, proč se sestry rozešly. Až se setkaly v krematoriu. Co vedlo k jejich usmíření?