Před vstupem do jeskyně leží několik zvířecích koster. Lidé se raději sluji velkým obloukem vyhýbají. Věří totiž, že je domovem draka. Tito obrovští plazí dravci se objevují v celé řadě legend po celém světě. Je možné, aby byly založené na skutečnosti?

 Na zemi před biblickým prorokem Danielem leží obří mrtvé tělo. Podle starozákonního textu patří drakovi Sirušovi. Oproti jiným hrdinům ho židovský mladík nezabije mečem či kopím, ale ze světa ho sprovodí mnohem chytřeji. Je ale příběh pravdivý? Žádné kosterní pozůstatky, které by mohly odpovídat stvůře známé jako drak, se nám dodnes nepodařilo naleznout. Zvláštní ovšem je, že historky o dracích vznikají ve starověku a středověku po celém světě. Šlo snad o nějaké dnes již vyhynulé zvíře?