Kněží, učitelé, vědci, soudci a filozofové. Ale také vykonavatelé krutých náboženských obřadů. To vše se vypráví o mytických druidech. Zachovalo se o nich jen málo pramenů, a to dnes jejich existenci obestírá velkým tajemstvím.

Skupina druidů přistupuje k dubu. Oblečeni v bílých šatech vylezou na dub, zlatým srpem odsekají jmelí, které další druidové na zemi chytají do bílého plátna. Ze jmelí pak uvaří odvar, který má léčit neplodnost. Právě obraz druida oblečeného v bílém šatu se zlatým srpem v ruce je velmi rozšířený, především díky umělcům z období romantismu v 19. století. Tuto konkrétní historku však zmiňuje jen spis římského filozofa Plinia staršího. Pramenů o druidech je žalostně málo, a proto je těžké posoudit, co z nich jsou jen mýty.

Romantické postavy z dávných časů
Pro mnoho lidí je život Keltů opředen romantickými představami. Samotný život druidů, tedy členů vládnoucí…