O krizi ve vztahu BÁRY BASIKOVÉ (55) a PETRA POLÁKA (39) se mluví už delší dobu. Když se jí nedávno zeptali, jak to tedy mezi nimi je, zpěvačka neodpověděla.
Její výraz však mluvil za vše!