Plná lží a mýtů je historie Benátské republiky, vzkvétající déle než 1000 let na pobřeží Jadranu. „Bůh nás chrání, takže můžeme žít v těchto bažinách plných vody…,“ odpovídají nahněvaně Benátčané vyslanci byzantského císaře. Podle jedné z báchorek si tak zakládají na vlastní samostatnosti a jedinečnosti. To je však klam. Právě součástí Byzantské říše Benátky v temných dobách raného středověku byly…

Vody benátské laguny dokážou být zrádné. Svým obyvatelům však věrně slouží. Na vlastní kůži se o tom přesvědčí Pipin Italský (773–810), syn císaře Karla Velikého (742/748–814). Hnán touhou obsadit zajímavé území v roce 810 uvízne i se svými loděmi na bažinatých mělčinách. Nezbývá mu než se záměru vzdát. O čtyři roky později přece jen Frankové s lidmi z laguny uzavírají smlouvu, podle níž jim musejí Benátčané odvádět pravidelný tribut. Prohra? Ani omylem! Příklonem k Francké říši se Benátky…