Vědci a historikové spočítali, že bůh podle Bible přímo zabil 371 186 lidí a přes 2 000 000 nechal zabít svými lidmi. Tento součet nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v Bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Jaké další násilnosti se páchají v nejprodávanější knize všech dob? Proč tomu tak je?

Na jaře roku 2007 proběhl v Číně velký skandál. Na speciální internetové stránce www.truthbible.net se objevil formulář, který umožňoval podat oficiální protest proti neslušným a násilným pasážím Starého zákona. Státní úřad pro potírání pornografie tehdy během několika málo dní evidoval 838 stížností. Nespokojencům vadilo, že je křesťanská svatá kniha plná básnických obrazů sexuálních orgií a příběhů o vraždách, znásilňování, incestech a násilí.

Stihne ji osud pornografie?
Bibli z toho důvodu dokonce hrozil v Číně zákaz vydávání, té potupě…