„Jeden člověk nemůže být odpovědný jak za politická, tak vojenská rozhodnutí. Katastrofa u Stalingradu… vyplynula ze soustředění moci Hitlerem,“ připomíná v únoru 1944 polní maršál Hajime Sugijama premiérovi Hidekimu Tódžóovi, který si právě uzurpoval i post náčelníka generálního štábu japonské armády. „Hitler byl pouhým poddůstojníkem, kdežto já jsem generál,“ odsekne mu Tódžó.

Japonsko už válku za žádných okolností nevyhraje. Pokud se okamžitě nezačne jednat o míru, katastrofa bude nevyhnutelná. Tyto závěry vyplývají z tajné zprávy, kterou na jaře 1944 vypracovává kontradmirál Sokiči Takagi (1893–1979). Ke stejnému názoru nezávisle na ní postupně dospěli i další představitelé japonské armády. S tím, jak v Tichomoří roste nadvláda Američanů, stoupá i napětí v generálním štábu císařského vojska. Ostrý střet maršála Sugijamy (1880–1945) s premiérem Tódžóem (1884–1948) je toho dokladem…