Z hrudi pacientky v italské nemocnici po dobu několika týdnů vychází záhadné světlo. Jev prozkoumalo několik lékařů, žádný z nich ho však nedokázal vysvětlit. Jde o vedlejší účinek léků, záhadnou bakterii, nebo něco úplně jiného? Je snad lidské tělo schopné za určitých podmínek produkovat světlo?

V nemocničním pokoji pospává 42letá pacientka Anna Monaro a kolem jejího lůžka se tvoří hlouček lékařů, zdravotních sester a výzkumných pracovníků z různých vědních oborů. Žena ztěžka oddechuje a zkušení lékaři poznávají, že u ní právě propuká další astmatický záchvat. To je chvíle, na kterou všichni čekají. Během těchto okamžiků totiž z její hrudi začíná vycházet namodralé světlo. Viděly ho prý už desítky svědků, přesto ale existuje mnoho pochybovačů, kteří nevěří, že by něco takového bylo vůbec možné. Když se záře objeví, přihlížející v úžasu zalapají po dechu. I ti nejvíce skeptičtí vědci…