Člověk je na mnoha úrovních podivný lidoop. Je bipední. Má kosmopolitní rozšíření. Chybí mu jako jedinému lidoopovi sexuální dimorfismus ve velikosti špičáků. Samci preferují mladší samice a samice mají skrytou ovulaci se stabilní sexuální aktivitou napříč cyklem. Sexuální selekci podléhá značný počet znaků a také výrazná kulturní diverzita.

Evoluční vývoj rodu Homo není linií, nýbrž stromem. Znamená to, že v průběhu času se různé druhy potkávaly a nějak spolu interagovaly. O fosilních hominidech toho nevíme tolik, kolik se z literatury může zdát. Společný předek lidí a šimpanzů žil před asi 9 mil. let. Údajně jedinečné znaky, jež mají člověka oddělit od ostatních primátů, vlastně tak zvláštní nejsou.