Viditelné světlo, v nádherné „masce“ elektromagnetického zářícího vlnění, je jedním z nejdůležitějších fyzikálních jevů ve vesmíru. A také naprosto klíčovou základnou celé astronomie a dost možná i celé fyziky jako takové. Odkud přiletělo, co tady chce a kam spěje?

Existence fotonů a jejich prazvláštního fyzikálního chování, jehož příjemným důsledkem je viditelné světlo, je dnes naprosto běžnou záležitostí. Vědce daleko více fascinuje jeho vesmírný původ. V takovém případě se musejí vrátit do momentu těsně po „velkém třesku“, který dal vzniknout nám známému vesmíru.

Rodí se světlo

Před zhruba 15 miliardami let byla veškerá hmota a energie stlačena do jediného superhustého bodu, známého jako singularita. Ve chvíli zárodečné exploze elektromagnetická síla neexistovala jako samostatná veličina, ale tvořila nerozborné pouto s jadernou energií budoucích částic. V nepředstavitelném čase, za…