Otec lží. Satan. Lucifer. Původce všeho zla. Také nepřítel, padlý anděl, pro přátele ďábel. Dávali mu různá jména.

Miláček populární kultury má tolik tváří jako jmen, pod nimiž v průběhu věků vystupuje. Většina náboženství si totiž svého Antistvořitele hýčká, stejně jako jeho božský protějšek. Podívejte se s námi na ty nejznámější…

Neskloněný

Ďáblovo jméno: Iblís nebo Šajtan

Náboženský původ: islám

I druhé nejrozšířenější náboženství světa musí mít svého nepřítele. Podle Koránu je Iblís pravděpodobně původem džin, nadpřirozená bytost stvořená z nekouřícího ohně. Existuje na Zemi vedle andělů, kteří jsou z čistého světla, a lidí, které Alláh uhnětl z hlíny. Na rozdíl od křesťanství není Iblís ani nejmilejší Bohu, ani jinak upřednostněný mezi ostatními anděly a jeho samotná přítomnost v nebi je poměrně pochybná. Svého hříchu se ohnivec dopustí, když mu Všemohoucí přikáže, aby se…