Skalnaté pobřeží Indického oceánu inspirovalo tvůrce ze
studia SAOTA k vytvoření rezidence, jež svým tvaroslovím
i použitými materiály ctí krásu tamější neporušené přírody.

Fascinující luxus, sochařská dokonalost, strohost interiéru 3. tisíciletí – to vše nás napadá, když vstupujeme do rezidence vybudované na skalním útesu na pobřeží Indického oceánu. Panenský pozemek v zátoce nazvané prostě Cowe 3, poblíž Pezula Golf Estate v Jihoafrické
republice, si vybrala rodina úspěšného podnikatele z Johannesburgu.

Snížená kamenná podlaha tvoří základnu pro velkou sedací soupravu, sloužící k setkávání s rodiny s jejími hosty. Dřevěné žaluzie mají praktický význam a zároveň podtrhují
sochařské řešení interiéru.

Architektonický návrh si objednala u známého studia SAOTA, které má v této lokalitě již několik realizací. Zadání znělo vytvořit rodinný dům, který bude zpočátku sloužit jako prázdninové sídlo…